Obchody Święta Niepodległości w Łososinie Górnej

Jak co roku władze samorządowe Miasta Limanowa uczciły Narodowe Święto Niepodległości. Obchody 99. Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości rozpoczęły się 10 listopada uroczystą Sesją Rady Miasta, w której wzięli udział radni z Burmistrzem Miasta Limanowa Władysławem Biedą na czele. Obradom, prowadzonym przez panią kierownik Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki Jolantę Szyler, przyglądała się młodzież Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Limanowej, gospodarza i współorganizatora tegorocznej uroczystości.

Obrady uroczyście rozpoczęte zostały przez panią Jolantę Juszkiewicz, Przewodniczącą Rady Miasta Limanowa, a następnie głos zabierali zaproszeni goście m.in. pani Sylwia Kubacka, pełnomocnik posła Józefa Leśniaka. Pan Adam Dębski, radny, a zarazem historyk, wygłosił okolicznościowy referat nawiązujący do tematyki święta. Podczas uroczystości uhonorowany medalem za zasługi dla miasta został pan Mieczysław Joniec, a na ręce pana porucznika Leszka Lacha złożone zostały gratulacje z okazji 30-lecia Związku Żołnierzy Wojska Polskiego Koła nr 8 w Limanowej. Głos zabrał także , ks. Stanisław Wojcieszak, kapelan Cechu Rzemiosła i Przedsiębiorczości.

Po skończonych obradach zaproszeni goście mieli przyjemność zobaczyć, specjalnie na tą okazję przygotowany przez nauczycieli ZSP nr 4, patriotyczny program artystyczny. Autorkami scenariusza były panie Małgorzata Rychlewska i Jolanta Szumilas, nad oprawą muzyczną akademii czuwał pan Wojciech Dudek, natomiast okolicznościowe dekoracje przygotowała pani Jolanta Pawlik. Młodzież naszej szkoły po raz kolejny udowodniła, że jest niezwykle utalentowana i wrażliwa. Goście z wielką uwagą słuchali wierszy największych polskich poetów oraz piosenek nawiązujących do etosu niepodległościowego.

Po uroczystej akademii, zaproszeni goście, uczniowie, nauczyciele, poczty sztandarowe zaprzyjaźnionych szkół wraz z ich dyrektorami, przemaszerowali do kościoła pw. Wszystkich Świętych w Łososinie Górnej na mszę świętą w intencji ojczyzny, którą odprawił ks. dr Kazimierz Fąfara, proboszcz parafii

Następnie wszyscy udali się  pod Pomnik Legionistów. Oddział „Strzelców” mł. insp. Stanisława Dębskiego dowódcy J.S. 2402 Limanowa, kompanii składającej się z uczniów ZS nr 1 i ZSTiO w Limanowej,  przeprowadził Apel Poległych. Następnie delegacje poszczególnych szkół i instytucji złożyły wiązanki kwiatów. Uroczystość uświetniła obecność orkiestry „Echo Podhala” pod batutą dyrektora artystycznego pana Marka Michalika.

W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście:

 • Burmistrz Miasta Limanowa Władysław Bieda,
 • przewodnicząca Rady Miasta Limanowa Jolanta Juszkiewicz, wiceprzewodniczący Rady Miasta Limanowa Jan Winiewski oraz wiceprzewodniczący Rady Miasta Limanowa Leszek Woźniak,
 • pan Walenty Rusin, asystent wiceministra finansów Wiesława Janczyka, pani Mariola Kędroń, asystentka,
 • pani Sylwia Kubacka, przedstawicielka biura posła na Sejm RP Józefa Leśniaka,
 • pan Stefan Hutek, przedstawiciel senatora RP Jana Hamerskiego,
 • wicestarosta Mieczysław Uryga, wiceprzewodniczący Rady Powiatu Marek Czeczótka,
 • delegacja Urzędu Gminy Limanowa, pani Zuzanna Kolawa, sołtys wsi Koszary, Krzysztof Ryś, sołtys wsi Walowa Góra,
 • wiceprezes OSP w Łososinie Górnej, pan Władysław Michura,
 • delegacja Komendy Powiatowej PSP w Limanowej, młodszy brygadier  Krzysztof Hybel, starszy inspektor oraz aspirant sztabowy Artur Trojanowski, kierownik sekcji,
 • przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Limanowej podinspektor Mieczysław Wojtas, Naczelnik Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego oraz aspirant sztabowy  Mirosław Bulanda,
 • przedstawiciele Związku Żołnierzy Wojska Polskiego Koła nr 8 w Limanowej, starszy bosman Józef Bożek i porucznik pilot Leszek Lach,
 • Zdzisław Golonka, przedstawiciel Zarządu Osiedla nr 5 w Limanowej,
 • Jacenty Musiał, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Wsi, 
 • pani Joanna Michalik, przedstawicielka Miejskiej Biblioteki Publicznej w Limanowej,
 • przedstawiciele Limanowskiego Domu Kultury, pani Magdalena Smaga i pan Marcin Koszyk,
 • Zarząd Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Limanowej,
 • przedstawiciele Państwowej Inspekcji Sanitarnej w Limanowej,
 • przedstawiciele Stowarzyszenia „Dolina Łososiny”, pani Agata Kęska, pan Daniel Łącki, pan Krzysztof Ryś,
 • przedstawiciele Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Tarnowskiej, prezes pani Bogumiła Matras, pani Janina Sułkowska,
 • przedstawiciele Rady Rodziców ZSP nr 4 w Limanowej, pani Agata Kęska i pani Edyta Wyżycka,
 • oraz liczne delegacje szkół i przedszkoli z miasta i powiatu.

Obchody były wspaniałą lekcją patriotyzmu dla najmłodszych. Przedszkolaki zarówno z ZSP nr 4, jak i Przedszkola „Słoneczko” zachowywały się wzorowo.

Inicjatorem uroczystości był wieloletni nauczyciel łososińskiej szkoły pan Stanisław Golonka, a organizatorem dzisiejszych obchodów był Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Limanowej wraz ze Stowarzyszeniem Rodzin Katolickich.

Serdecznie dziękujemy policjantom z Komendy Powiatowej Policji za zadbanie o bezpieczeństwo uczestników w czasie przemarszu do kościoła oraz pracownikom Limanowskiego Domu Kultury za przygotowanie nagłośnienia w parku podczas Apelu Pamięci.

Serdecznie dziękujemy za pyszny posiłek przygotowany przez pracowników szkoły i Koło Gospodyń Wiejskich z Łososiny Górnej, ufundowany przez Burmistrza Miasta Limanowa pana Władysława Biedę.

Po południu o godzinie 17.00 uroczystość miała swój ciąg dalszy, kontynuację lokalnej, międzywojennej tradycji, której propagatorem był legionista i niegdyś kierownik naszej szkoły Stanisław Odziomek. Na wspólne śpiewanie przybyli zaproszeni goście: Wójt Gminy Limanowa Władysław Pazdan, Przewodnicząca Rady Miasta Jolanta Juszkiewicz wraz z radnymi, Przewodniczący Rady Gminy Limanowa Stanisław Młyński wraz z radnymi, ks. Bogusław Stelmach, proboszcz parafii Matki Bożej Pocieszenia w Pasierbicu, pani Grażyna Michura, dyrektor żłobka i przedszkola „Słoneczko”, Radny Miasta Limanowa Wiesław Sędzik, Przewodniczący Osiedla nr 5 pan Marcin Gołuszka, sołtys Koszar Zuzanna Kolawa, sołtys Walowej, Karol Golonka, sołtys Młynnego Leszek Twaróg, Przewodnicząca Rady Rodziców ZSP nr 4 Agata Kęska oraz nauczyciele, emeryci, uczniowie, absolwenci, rodzice, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich w Łososinie Górnej, panie z Koła Gospodyń Wiejskich.

Dzieciom i młodzieży w śpiewaniu pomagał szkolny zespół wokalno–instrumentalny pod kierunkiem wirtuoza, a zarazem nauczyciela muzyki Wojciecha Dudka PROFEEL wraz z solistami: Barbarą Jajeśnicą, Beatą Atłas, Zuzanną Kolawą, Izabelą Wydrą, Kacprem Święchem, Agnieszką Jankowską, Magdaleną Kociołek, Kingą Franczak, Agatą Łagosz i Weroniką Guzik. Na organach Hammonda towarzyszył wokalistom nasz były absolwent Michał Koza. 

Furorę zrobili najmłodsi uczniowie ZSP nr 4, którzy bez tremy wyrecytowali wiersz Władysława Bełzy „Katechizm polskiego dziecka”. Następnie uczniowie szkoły wraz z nauczycielami i orkiestrą wykonali kilkanaście patriotycznych pieśni i piosenek.

Dyrekcja ZSP nr 4 w Limanowej dziękuje wszystkim gościom za przybycie. W szczególności słowa uznania składa najmłodszym dzieciom przedszkolnym, wykonawcom, solistom, konferansjerkom Kindze Franczak i Agnieszce Jankowskiej, pani Zofii Pachut za przygotowanie prezentacji multimedialnej,  pani Jolancie Pawlik za wykonanie dekoracji, a także pani Małgorzacie Witkowskiej, która reżyserowała ten piękny program, panu Wojciechowi Dudkowi wraz ze szkolnym zespołem PROFEEL.

Dziękujemy serdecznie wszystkim obecnym za wspólne śpiewanie.

Stworzyliśmy  wzruszającą i piękną lekcje historii, budząc wspomnienia rodzinnego domu i echa dawnych lat.

 

Skip to content