Aktywne przerwy

Od poniedziałku organizujemy w szkole od godz.10.35 aktywne przerwy (AP) dla klas 1-4 wg następującego harmonogramu:
20.11- 24.11:

  • klasa 6b przygotowuje AP dla klasy 3b na dolnym holu przy sali 38,
  • klasa 5a przygotowuje AP dla klasy 2a na II piętrze
  • klasa 7b przygotowuje AP dla klasy 4b na I piętrze.

27.11 – 01.12:

  • klasa 6a przygotowuje AP dla klasy 3a na dolnym holu przy sali 38,
  • klasa 7a przygotowuje AP dla klasy 4a na I piętrze,
  • klasa 2Gb przygotowuje AP dla klasy 1b na II piętrze ( na połowie korytarza ),
  • klasa 2Ga przygotowuje AP dla klasy 1a na II piętrze ( na połowie korytarza ).

Samorządy klasowe przygotują listę chętnych uczniów, którzy będą w poszczególnych dniach prowadzić Aktywną Przerwę wraz z propozycją aktywności. Listy proszę przekazać do p. Joanny Chowaniec. Nad prawidłowym przebiegiem i bezpieczeństwem podczas AP będzie czuwać dyżurujący nauczyciel oraz uczniowie 3 klasy gimnazjum. Uczniowie, którzy zaangażują się w tą inicjatywę otrzymują pozytywną uwagę w kategorii „zaangażowanie w życie klasy i szkoły”.

Skip to content