Zagadnienia do konkursu o patronie szkoły

Pisemne odpowiedzi na pytania konkursowe wymagają przyswojenia wiedzy dotyczącej podstawowych informacji z życiorysu św. Jana z Kęt ( data i miejsce urodzenia oraz śmierci, fakty dot.: studiów, działalności skryptorskiej, pielgrzymowania, beatyfikacji i kanonizacji, relikwii, znajomość legend potwierdzających miłosierdzie i umiłowanie prawdy przez naszego patrona).

Skip to content