Wpłaty za obiady w listopadzie

KOMUNIKAT!

Wpłat za obiady można dokonać na rachunek bankowy BS Limanowa

12 88040000 0000 0022 0220 0004

W listopadzie będzie 21 dni roboczych:

– drugie danie 21×2,50=    52,5 zł

– cały obiad 21×3,50= 73,5 zł

W opisie proszę podać imię i nazwisko dziecka, klasę, ilość obiadów oraz miesiąc np. Jan Kowalski, 5b, 21xpełny, listopad lub Jan Kowalski, 5b, 21xdrugie, listopad

W razie wątpliwości prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły.

UWAGA! Do uzyskania bloczków obiadowych konieczne jest pokazanie dowodu wpłaty w sekretariacie!

Jeżeli Państwa dziecko jest nieobecne w szkole i nie zje zamówionego obiadu, należy zgłosić ten fakt do sekretariatu najpóźniej do godz.9.00 danego dnia. Tylko wtedy możliwe jest odliczenie kwoty obiadu w następnym miesiącu.

Skip to content