Uwaga konkurs!

W dniu 23 października 2017 r. na 3-4 lekcji dla klas 4-6 odbędzie się międzyklasowy konkurs wiedzy o patronie naszej szkoły. Od uczniów wymagana będzie znajomość życiorysu i legend o św. Janie z Kęt. Poza tym każda klasa przygotowuje pod nadzorem wychowawcy projekt pod hasłem: „Jan z Kęt – nasz święty patron”. Prezentacja projektu jak i egzekwowanie wiedzy na temat życiorysu patrona będą miały miejsce na dużej sali. Uczniowie udają się tam pod opieką nauczycieli uczących na tych lekcjach. Proszę o wyznaczenie z każdej klasy trzech osób, które będą udzielały pisemnych odpowiedzi na pytania. Pozostali uczniowie wezmą udział w rozwiązywaniu krzyżówki i testu wyboru.
Dla pierwszych trzech miejsc przewidziana jest nagroda pieniężna na dofinansowanie wycieczek klasowych.Wszelkie pytania dotyczące organizacji konkursu proszę kierować do pani Joanny Chowaniec.

 

 

 

 

Skip to content