Międzyklasowy Konkurs Wiedzy o Patronie Szkoły św. Janie z Kęt

W dniu 23 października 2017 r. odbył się Międzyklasowy Konkurs Wiedzy o Patronie Szkoły św. Janie z Kęt, jak co roku organizowany przez panią Joannę Głabuś-Chowaniec. Brali w nim udział uczniowie klas 4-6.  

Konkurs składał się z dwóch etapów. W pierwszym etapie każda klasa miała za zadanie przygotować pod nadzorem wychowawcy projekt pod hasłem: „Jan z Kęt – nasz święty patron”. W prezentacjach projektu mogliśmy zobaczyć takie formy jak film, rysunek, czytanie wiersza. Jury przyznało maksymalną liczbę punktów za  projekt klasie 6b, co zostało potwierdzone gromkimi brawami publiczności. Zadaniem drugiego etapu było egzekwowanie wiedzy na temat życiorysu patrona. Uczniowie udzielali odpowiedzi pisemnych na pytania, rozwiązywali krzyżówki oraz test wyboru. I tak po podsumowaniu dwóch etapów konkursu  jury przyznało pierwsze miejsce klasie 6b, drugie – klasie 5a, trzecie miejsce klasie 6a oraz czwarte – 4b

Dla pierwszych trzech miejsc przyznana została przez Radę Rodziców nagroda pieniężna na dofinansowanie wycieczek klasowych. 

Gratulujemy wszystkim klasom:)

Skip to content