Gabriela Dudek i Daria Kokot posłankami na Sejm Dzieci i Młodzieży

Gabriela Dudek i Daria Kokot z klasy 3Ga brały udział w projekcie edukacyjnym i obywatelskim zorganizowanym przez Kancelarię Sejmu, w porozumieniu z Ministerstwem Edukacji Narodowej, Instytutem Pamięci Narodowej i Ośrodkiem Rozwoju Edukacji pod tytułem Przestrzeń publiczna jako miejsce wolne od symboli propagujących systemy totalitarne. Lokalni bohaterowie w przestrzeni publicznej.

Zadanie rekrutacyjne polegało na ustaleniu, czy w przestrzeni publicznej, którą zamieszkują uczniowie znajduje się miejsce, którego nazwa nawiązuje do systemu totalitarnego. Jeśli takie miejsce jest, należało zaproponować działania zmierzające do zmiany nazwy i upowszechnić wiedzę o nowym patronie. Jeśli takiego miejsca nie ma, młodzieży musiała znaleźć miejsce warte upamiętnienia, które nie ma swego patrona i wskazać jego nowego bohatera oraz rozpropagować  o nim wiedzę w społeczności lokalnej.

Dziewczęta znalazły sojusznika w osobie pana Stanisława Golonki, byłego radnego Miasta Limanowa i nauczyciela naszej szkoły, wraz z którym wpadły na pomysł, aby imieniem Zygmunta Łątki nazwać łososiński stadion.  Wniosek o nadanie imienia został złożony przez pana Golonkę na walnym zebraniu członków klubu „Płomień” Limanowa, którzy odnieśli się do niego przychylnie. Niezwykle pomocna okazała się także pani Agata Kęska, córka śp. Zygmunta Łątki, która udostępniła zdjęcia z domowego archiwum i podzieliła się wiedzą na temat działalności ojca.  

Dodatkowo dziewczęta doceniły rolę pana Ludwika Załubskiego dla lokalnej społeczności, dzięki któremu, w Łososinie Górnej, stoi budynek remizy strażackiej. Spotkały się z nim osobiście i przeprowadziły ciekawy wywiad. Biografie pana Załubskiego i pana Łątki były wcześniej opublikowane na naszej stronie.

Praca nad projektem koordynowanym przez panią Ewa Binek zaowocowała. Gabrysia i Daria zostały wyłonione w drodze eliminacji jako posłanki XXIII sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży i wezmą udział w zajęciach związanych z tematem przewodnim sesji w dniu 31 maja 2017 r., które odbędą się w Warszawie oraz posiedzeniu Sejmu Dzieci i Młodzieży w dniu 1 czerwca 2017 r., które odbędzie się w gmachu Sejmu. Wszyscy uczestnicy będą mieli zapewniony przejazd, wyżywienie i nocleg.

Zadanie dostępne do wglądu na:

https://sdim.sejm.gov.pl/sdim_2017.nsf/details.xsp?documentId=D031569C6928E15FC12580EF00466407

Dziewczętom serdecznie gratulujemy! 

Dziękujemy sojusznikom: panu Stanisławowi Golonce, pani Agacie Kęsce, panu Ludwikowi Załubskiemu oraz pani Ewie Binek!

Życzymy ciekawego doświadczenia parlamentarnego!

Skip to content