Wpłaty za obiady

Wpłat za obiady można dokonać na rachunek bankowy BS Limanowa

12 88040000 0000 0022 0220 0004

W marcu będzie 23 dni roboczych:

– drugie danie 23×2,50=  57,5 zł

– cały obiad 23×3,50= 80,5 zł

W opisie proszę podać imię i nazwisko dziecka, klasę, ilość obiadów oraz miesiąc np. Jan Kowalski, 5b, 23xpełny, marzec lub Jan Kowalski, 5b, 23xdrugie, marzec

W razie wątpliwości prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły.

UWAGA! Do uzyskania bloczków obiadowych konieczne jest pokazanie dowodu wpłaty w sekretariacie!

Jeżeli Państwa dziecko jest nieobecne w szkole i nie zje zamówionego obiadu, należy zgłosić ten fakt do sekretariatu najpóźniej do godz.9.00 danego dnia. Tylko wtedy możliwe jest odliczenie kwoty obiadu w następnym miesiącu.

Skip to content