Zajęcia profilaktyczne

Pani pedagog Małgorzata Witkowska przeprowadziła dziś zajęcia zarówno w szkole podstawowej, jak i w gimnazjum. Mimo różnych tematów, cel zajęć pozostawał ten sam: zapobiegać problemom.

Uczniowie 3a uczyli się na zajęciach „Jacy jesteśmy wobec siebie? Moje/twoje mocne i słabe strony”,  jak dobrze czuć się w swojej klasie, z którą spędzają wiele czasu i współpracują w różnych sytuacjach, jak wypracować właściwą atmosferę, aby relacje między uczniami były poprawne.  

Uczniowie gimnazjum natomiast zostali zapoznani z podstawowymi wiadomościami na temat zachowań stanowczych, czyli asertywnych, uczenia się rozpoznawania swoich reakcji w różnych sytuacjach, uświadomienia mechanizmu nacisku grupy i uczenia się mówienia NIE- czyli jak  radzić sobie w sytuacjach trudnych i świadomie kierować swoim losem. Zajęcia „Znajdź właściwe rozwiązanie. Naucz się mówić NIE”  poświęcone były profilaktyce palenia tytoniu .

 

20161213_102848 20161215_102858

Skip to content