„Tobie Polsko śpiewamy” – wielki powrót do łososińskiej tradycji

Dzień 7 listopada 2016 na długo zapisze się w historii Zespołu Szkół Samorządowych nr 4 w Limanowej.  Z inicjatywy Dyrektora Szkoły Alberta Golonki ożywiona została lokalna, międzywojenna tradycja, której propagatorem był legionista i niegdyś kierownik naszej szkoły Stanisław Odziomek. Na wspólne śpiewanie przybyli zaproszeni goście: Burmistrz Miasta Limanowa Władysław Bieda, Przewodnicząca Rady Miasta Jolanta Juszkiewicz, Wiceprzewodniczący Rady Miasta Jan Winiewski, ks. dr Kazimierz Fąfara, proboszcz parafii pw. Wszystkich Świętych w Łososinie Górnej, Radna Miasta Limanowa Irena Grosicka, Radny Miasta Limanowa Władysław Sędzik, Radna Gminy Limanowa Zuzanna Kolawa, Przewodniczący Zarządu Osiedla nr 5 Marcin Gołuszka oraz Dyrektor Biblioteki w Starej Wsi Jacenty Musiał.

Dzieciom i młodzieży w śpiewaniu pomagali: Orkiestra Parafialna pod dyrekcją p. Czesława Kozy, zespół wokalno-instrumentalny „Górne Łososinioki” pod kierunkiem p. Ryszarda Wróbla, a także szkolny zespół wokalno–instrumentalny pod kierunkiem p. Wojciecha Dudka wraz z solistami p. Barbarą Jajeśnicą, Gabrielą Dudek, Izabelą Wydrą, Kacprem Święchem i Filipem Papieżem.

Furorę zrobiły dzieci z Przedszkola nr 4, które bez tremy rozpoczęły uroczystość wierszem Władysława Bełzy „Katechizm polskiego dziecka”. Następnie uczniowie szkoły wraz z nauczycielami i orkiestrami wykonali kilkanaście patriotycznych pieśni i piosenek. Na koniec głos zabrał Burmistrz Miasta Limanowa Władysław Bieda, który życzył wszystkim umocnienia patriotycznych postaw i chwalił inicjatywę wspólnego rodzinnego śpiewania.

Program „Tobie Polsko śpiewamy” jest dowodem na to, że dziś los naszego kraju nie zależy od męstwa na polu walki, ale od wykonywania prostych obowiązków:  uczciwości  w pracy, odpowiedzialnego podejścia do zachowania i nauki w szkole, rozwijania swoich talentów,  szacunku do drugiego człowieka, wzajemnej pomocy i w solidarnym budowaniu wspólnoty rodzinnej, szkolnej, lokalnej  i narodowej.

 

Dyrekcja ZSS nr 4 w Limanowej dziękuje wszystkim gościom za przybycie,  organizatorom i wykonawcom: najmłodszym dzieciom przedszkolnym wraz z ich Paniami,  członkom orkiestry pod dyrekcją  p. Czesława Kozy, zespołowi „Górne Łososinioki” pod kierunkiem p. Ryszarda Wróbla, p. Wojciechowi Dudkowi wraz ze szkolnym zespołem, solistom p. Barbarze Jajeśnicy, Gabrieli Dudek, Izabeli Wydrze, Kacprowi Święchowi oraz Filipowi Papieżowi.; naszym konferansjerom Kindze Franczak i Hubertowi Matrasowi, p. Zofii Pachut za przygotowanie prezentacji multimedialnej, p.wicedyrektor Dorocie Atłas o p. Dorocie Piórkowskiej-Ziębie za wykonanie dekoracji, a także p. Małgorzacie Witkowskiej, która reżyserowała ten piękny program.

Dziękujemy serdecznie wszystkim obecnym za wspólne śpiewanie. Stworzyliśmy  wzruszającą i piękną lekcje historii, budząc wspomnienia rodzinnego domu i echa dawnych lat.

Film z uroczystości:

Skip to content