Obchody Dnia Niepodległości w Łososinie Górnej

Obchody Narodowego Święta Niepodległości nasza szkoła rozpoczęła w środę 9 listopada 2016 roku. W uroczystym pochodzie, na czele z orkiestrą parafialną pod kierunkiem pana Czesława Kozy,  uczniowie wraz z nauczycielami, pocztami sztandarowymi zaprzyjaźnionych szkół wraz z ich dyrektorami, przemaszerowali do kościoła pw. Wszystkich Świętych w Łososinie Górnej. Tam odbyła się krótka część artystyczna przygotowana przez panią Ewę Kruczek i pana Wojciecha Dudka wraz uczniami. Mszę świętą odprawił ks. dr Kazimierz Fąfara, proboszcz parafii

Po Mszy Świętej wszyscy udali się  pod Pomnik Legionistów. Oddział „Strzelców” mł. insp. Stanisława Dębskiego dowódcy J.S. 2402 Limanowa, kompanii składającej się z uczniów ZS nr 1 i ZSTiO w Limanowej,  przeprowadził Apel Poległych. Następnie delegacje poszczególnych szkół i instytucji złożyły wiązanki kwiatów.

Swoją obecnością imprezę uświetniła pani Stefania Miernik „Kukułka”, jeden z ostatnich żyjących żołnierzy Armii Krajowej. Reprezentowała ona Związek Inwalidów Wojennych i Wojskowych. Wyjątkowym gościem był także pan porucznik Stanisław Wierzycki, prezes Związku Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych

W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście:

 • Burmistrz Miasta Limanowa Władysław Bieda,
 • przewodnicząca Rady Miasta Limanowa Jolanta Juszkiewicz, wiceprzewodniczący Rady Miasta Limanowa Jan Winiewski oraz radny Wiesław Sędzik,
 • pan Walenty Rusin, asystent wiceministra Wiesława Janczyka,
 • wicestarosta Mieczysław Uryga, wiceprzewodniczący Rady Powiatu Marek Czeczótka oraz Halina Wojtas,
 • pan Paweł Bzinkowski, dyrektor filii biura poselsko-senatorskiego w imieniu poseł Anny Paluch i senatora Jana Hamerskiego,
 • delegacja Urzędu Gminy Limanowa, pani Zuzanna Kolawa, radna Gminy Limanowa oraz sołtys wsi Koszary, Karol Golonka, sołtys wsi Łososina Górna, Krzysztof Ryś, sołtys wsi Walowa Góra
 • druhowie OSP w Łososinie Górnej, pan Władysław Michura, pan Henryk Surma, pan Henryk Wiktor,
 • delegacja Komendy Powiatowej PSP w Limanowej, pan Tomasz Pawlik, pan Robert Janczy, pan Artur Trojanowski,
 • pan Mieczysław Wojtas, Naczelnik Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego oraz pan Piotr Frys, Kierownik Rewiru Dzielnicowych,
 • Tadeusz Leśniak, przedstawiciel Zarządu Osiedla nr 5 w Limanowej,
 • Jacenty Musiał, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Wsi, 
 • Helena Golińska, Anna Olszewska, Justyna Śmierciak, przedstawiciele Miejskiej Biblioteki Publicznej w Limanowej,
 • Zarząd Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Limanowej,
 • przedstawiciele Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Limanowej,
 • oraz liczne delegacje szkół z miasta i powiatu.

Obchodach były wspaniałą lekcją patriotyzmu dla najmłodszych. Przedszkolaki zarówno z ZSS nr 4, jak i Miejskiego Przedszkola nr 1 zachowywały się wzorowo.

Inicjatorem uroczystości był wieloletni nauczyciel łososińskiej szkoły pan Stanisław Golonka, a organizatorzy to Akcja Katolicka i Stowarzyszenie Rodzin Katolickich oraz Zespół Szkół Samorządowych nr 4 w Limanowej.

Pomocą wykazał się pan Janusz Golonka, który zorganizował transport kompani strzeleckiej, za co mu szczególnie dziękujemy.

Serdecznie dziękujemy również za pyszny posiłek przygotowany przez Koło Gospodyń Wiejskich z Łososiny Górnej!

Wszystkim przybyłym gościom serdeczne podziękowania składa dyrektor Zespołu Szkół Samorządowych nr 4 Albert Golonka.

Skip to content