Zawód – stolarz.

W dniu 13.06.2016 r.w ramach realizacji innowacji pedagogicznej „Poznajemy zawody” uczniowie wzięli udział zajęciach warsztatowych w Firmie MIDREW. Dzięki przychylności właścicieli oraz pracowników uczniowie zostali zapoznani z zawodem stolarza, technologa robót budowlanych, sprzedawcy, magazyniera, a nawet przedstawiciela handlowego. Przybliżona została im oferta firmy przy jednoczesnym poznaniu zakresu obowiązków zawodowych w ww. zawodach. Pracownik w praktyczny sposób omówił zasady działania stolarni, suszarni.

Opiekę nad uczniami sprawowała pani psycholog Elżbieta Orzeł-Pociecha.

/E.O-P./

midrew15 midrew22 midrew 4 midrew 8 midrew 10 midrew 11 midrew 13 midrew 16

 

Skip to content