Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa

W roku szkolnym 2013/2014 Zespół Szkół Samorządowych nr 4 w Limanowej przystąpił do realizacji programu „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”, w ramach projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa (ZPB). Aktualnie ZSS nr 4 w Limanowej ubiega się o przedłużenie certyfikatu na pięć lat.
Wspólnym celem jest zmniejszenie lub wyeliminowanie niekorzystnych zjawisk występujących w szkole, które diagnozuje się na podstawie co rocznych badań ankieterskich.
W ramach programu miała miejsce współpraca ze środowiskiem lokalnym na rzecz podnoszenia poczucia bezpieczeństwa młodzieży oraz włączenie osób i instytucji do realizowania zadań wyznaczonych w Zintegrowanym Planie Bezpieczeństwa.
Więcej informacji pod Zintegrowaną Polityką Bezpieczeństwa. (logo ZPB po prawej na głównej stronie)

/E.O.P/

zpb

Skip to content