Wycieczka do Warszawy

Jedną z form organizowania pracy naszej szkoły są wycieczki krajoznawcze.  Ułatwiają one poznanie rzeczy i zjawisk, wpływają na rozwój wyobraźni i myślenia dzieci, przyczyniają się do kształtowania i rozwijania uczuć patriotycznych, społecznych, estetycznych oraz wpływają na kształtowanie się takich cech charakteru, jak np. koleżeńskość, wytrwałość czy zaradność.

Wychowawcy klasy piątej i szóstych (pan Albert Golonka, pani Katarzyna Golińska oraz pani Joanna Głabuś-Chowaniec) zorganizowali dla swoich wychowanków dwudniową wycieczkę do Warszawy.  Jej celem było zapoznanie podopiecznych z walorami stolicy Polski. W programie znalazło się zwiedzanie Zamku Królewskiego oraz spacer po Starym Mieście, Plac Piłsudskiego z Grobem Nieznanego Żołnierza, uczestniczenie w obradach sejmu, wizyta na Stadionie Narodowym,  zwiedzanie Muzeum Powstania Warszawskiego oraz Centrum Nauki „Kopernik”. Bogaty program wycieczki pozwolił na zaznajomienie dzieci nie tylko z architekturą stolicy, ale przede wszystkim z historią naszego kraju, sposobem funkcjonowania państwa oraz prawami fizyki.  Wyjazd przyniósł uczniom wiele wrażeń, a rozbudzona ciekawość świata i informacje podczas niego zdobyte na pewno przydadzą się w przyszłej edukacji.

/EB/

Skip to content