Sprawdzian szóstoklasisty

Uwaga rodzice!

W dniu 5 kwietnia 2016 r. odbędzie się sprawdzian dla klas VI SP.
Dzień ten jest wolny od zajęć dydaktycznych dla wszystkich uczniów Szkoły Podstawowej.
Świetlica w tym dniu jest czynna od 6.30- 16.00.
Uczniowie klas VI SP przychodzą w tym dniu na galowo, z legitymacją, z dwoma długopisami z czarnym atramentem i linijką na godz. 8.30
Skip to content