Zawód – bibliotekarz

Dzięki przychylności nauczyciela – bibliotekarza, pani Doroty Piórkowskiej-Zięby, w dniu 09.03.2016 r., w bibliotece szkolnej odbyły się zajęcia warsztatowe z zakresu doradztwa zawodowego. Uczennice zainteresowane pracą w tej branży zapoznały się z zakresem obowiązków bibliotekarza związanym z gromadzeniem, ewidencjonowaniem, opracowywaniem, przechowywaniem i udostępnianiem zbiorów biblioteki.Pani bibliotekarka zwróciła uwagę również na preferencje zawodowe w tej dziedzinie. Podkreśliła, że praca wykonywana przez bibliotekarza wiąże się z częstymi kontaktami z ludźmi. Przybliżyła w sposób bardzo
interesujący ścieżkę edukacyjną i zawodową bibliotekarza. Podczas zajęć została zwrócona uwaga na przeciwwskazania zdrowotne w zawodzie a także na czynniki uciążliwe w środowisku pracy bibliotekarza. Nauczyciel bibliotekarz zapoznał uczennice z programami komputerowymi wykorzystywanymi do pracy w zawodzie m.in. MOL. Uczennice zapoznane zostały z różnorodnymi formami pracy z czytelnikiem. Zajęcia te prowadzone są w ramach innowacji pedagogicznej „Poznajemy zawody” realizowanej przez psychologa szkolnego, panią Elżbietę Orzeł-Pociechę.
/E.O-P./

DSC_0784 DSC_0796 DSC_0789

 

Skip to content