Wpłaty za obiady

KOMUNIKAT!

Wpłat za obiady można dokonać na rachunek bankowy BS Limanowa

12 88040000 0000 0022 0220 0004

OD 1 DO 5 KWIETNIA 2016 r.!

W kwietniu będzie 19 dni roboczych dla szkoły podstawowej (wyłączone są dni 5.04 oraz 20.04 ze względu na egzaminy zewnętrzne), więc:

– drugie danie 19×2,50= 47,5 zł

– cały obiad 19×3,50= 66,5 zł

Dla gimnazjum będzie 18 dni roboczych (wyłączone 18, 19, 20.04 ze względu na egzaminy zewnętrzne), więc:

– drugie danie 18×2,50= 45 zł

– cały obiad 18×3,50= 63 zł

W opisie proszę podać imię i nazwisko dziecka, klasę, ilość obiadów oraz miesiąc np. Jan Kowalski, 5b, 18xpełny, kwiecień lub Jan Kowalski, 5b, 18xdrugie, kwiecień

W razie wątpliwości prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły.

UWAGA! Do uzyskania bloczków obiadowych konieczne jest pokazanie dowodu wpłaty w sekretariacie!

Jeżeli Państwa dziecko jest nieobecne w szkole i nie zje zamówionego obiadu, należy zgłosić ten fakt do sekretariatu najpóźniej do godz.9.00 danego dnia. Tylko wtedy możliwe jest odliczenie kwoty obiadu w następnym miesiącu.

Skip to content