Ważna informacja dla rodziców

Ważna informacja dla rodziców dzieci klas I i II Szkoły Podstawowej

Na wniosek rodziców – złożony do końca marca 2016 r. – w roku szkolnym 2016/2017 naukę w klasach odpowiednio pierwszej i drugiej mogą kontynuować dzieci:

– urodzone w 2009 r., które w roku szkolnym 2015/2016 rozpoczęły naukę w klasie pierwszej,

– urodzone w I połowie 2008 r., które w roku szkolnym 2015/2016 uczęszczają do klasy drugiej szkoły podstawowej.

Dziecko, którego rodzice złożyli taki wniosek do dyrektora szkoły kontynuuje naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej lub drugiej,
z tym, że w tym roku szkolnym nie podlega ono klasyfikacji rocznej
i promowaniu do klasy drugiej lub trzeciej szkoły podstawowej oraz nie otrzymuje świadectwa szkolnego promocyjnego.

Dyrekcja ZSS nr 4 w Limanowej

Skip to content