Zaproszenie

Biblioteka szkolna ogłasza konkurs recytatorski twórczości ks. Jana Twardowskiego dla Szkoły Podstawowej i Gimnazjum

 Cele konkursu:

 • Rozbudzanie zainteresowania twórczością i osobowością
  Jana Twardowskiego.
 • Rozwijanie uzdolnień twórczych i doskonalenie umiejętności recytatorskich.
 • Upowszechnianie kultury żywego słowa wśród dzieci i młodzieży.

 Regulamin konkursu:

 1. Do udziału w konkursie zapraszamy  uczniów szkoły podstawowej
  i gimnazjów.
 2. Każdy uczestnik prezentuje wybrany przez siebie tekst (wiersz lub proza)
  Jana Twardowskiego; czas prezentacji nie może przekraczać 
  4 – 6 minut.
 1. Jury oceniając prezentację uczestników będzie uwzględniać: dobór repertuaru do wieku recytatora, pamięciowe opanowanie, interpretację utworu, kulturę słowa, ogólny wyraz artystyczny.
 2. Uczniowie chętni do udziału w konkursie zgłoszą się do biblioteki
  do 19 lutego 2016r.
 3. Konkurs odbędzie się 25 lutego 2016r. w czytelni biblioteki szkolnej.
 4. Dla zwycięzców przewidziano nagrody i wyróżnienia.
 5. Zdobywca I miejsca w SP i G będzie reprezentował szkołę w Powiatowym Konkursie twórczości ks. Jana Twardowskiego w Laskowej.

Zapraszamy

Skip to content