Święto Niepodległości w Łososinie Górnej

Pierwsza z zaplanowanych w mieście uroczystości z okazjiŚwięta Niepodległości odbyła się 9 listopada naszej dzielnicy. W uroczystym pochodzie przemaszerowaliśmy do kościoła. Tam obejrzeliśmy część artystyczną przygotowaną przez panią Adelę Ogielę i pana Wojciecha Dudka w wykonaniu uczniów gimnazjum. Mszę świętą odprawił ks. dr Kazimierz Fąfara zastępca Diecezjalnego Kapelana Policji.Na ostatni punkt uroczystości udaliśmy się  pod Pomnik Legionistów. Oddział „Strzelców” kapitana Stanisława Dębskiego dowódcy J.S. 2402 Limanowa przeprowadził Apel Poległych. Następnie dlegacje złożyły wiązanki kwiatów. W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście: wicestarostaMieczysław Uryga, wiceprzewodniczący Rady Powiatu Marek Czeczótka, zastępca Burmistrza Miasta Limanowa Wacław Zoń, przewodniacząca Rady Miasta Limanowa Jolanta Juszkiewicz, wiceprzewodniczący Rady Miasta Limanowa Jan Winiewski i Leszek Woźniak, radni Wiesław Sędzik i Walenty Rusin, pułkownikJan Dominik – klasa wojskowa Z.S im. KEN w Tymbarku, Edward Kupiniak przedstawiciel Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo- Wschodnich, porucznik Leszek Lach. Obchody zorganizowała Akcja Katolicka kierowana przez pana Stanisława Golonkę oraz Zespół Szkół Samorządowych nr 4 w Limanowej.

Galeria zdjęć Justyny Kulig Pkl. IIIGB

Skip to content