Pierwszy Dzwonek

Z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2015/16, tradycyjnie już, wzięliśmy udział w uroczystej mszy świętej. Następnie odbyła się inauguracyjna akademia. Dyrektor Szkołypan mgr Albert Golonka w krótkim przemówieniu powitał zebranych, a szczególnie nowych duszpasterzy: Proboszcza Parafii ks. dra Kazimierza Fąfarę i katechetę księdza Mateusza Świstaka. Dyrektor i Rada Rodziców podziękowali za wieloletnią pracę na stanowisku dyrektora szkoły pani mgr Halinie Golonce. Następnie odbyło się ślubowanie uczniów klas pierwszych. Część artystyczną zaprezentowali uczniowie klasy 2Ga pod kierunkiem pani mgr Jolanty Szumilas. Obejrzeliśmy scenkę obrazującą tajne nauczanie w okresie II wojny światowej.

Skip to content