Zajęcia pozalekcyjne

JUNIOR SPORT                            TENIS STOŁOWY

mgr Zdzisław Sułkowski               mgr Albert Golonka

(zajęcia ogólnorozwojowe)           poniedziałek – piątek     16.30 – 19.30

poniedziałek 13.30-15.00

wtorek 13.30 – 15.00

czwartek 12.30-14.00

piątek 12.45 – 14.15

KARATE

wtorek 17.30 – 19.30

piątek 17.30 – 19.30

Zobacz też:

http://plomienlimanowa.pl/

http://plomien-limanowa.com/