Rekrutacja

Zgłoszenie dziecka do szkoły podstawowej na rok szkolny 2018/2019:

Zgłoszenie dziecka

Oświadczenie o miejscu zamieszkania:

oświadczenie do zgłoszenia

Wniosek o przyjęcie do I klasy szkoły podstawowej:

wniosek do kl. I SP zał.-nr2


 Wniosek o przyjęcie do przedszkola:

 

Oświadczenie do wniosku o przyjęcie do przedszkola:

 

Wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego:

 

Oświadczenie do wniosku o przyjęcie do oddziału przedszkolnego:

 

Oświadczenie do wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej: