Pożegnanie kolędy w domu opieki Sióstr św. Jana Chrzciciela

W miniony czwartek grupa uczniów z naszej szkoły pod opieką pana Wojciecha Dudka dała piękny koncert dla podopiecznych domu Sióstr św. Jana Chrzciciela. Dominował repertuar świąteczny. Siostry babtystynki prowadzą dom dla osób starszych i potrzebujących w naszej dzielnicy – Łososinie Górnej, na ul. Rupniowskiego. Zakonnicom, na czele z byłą katechetką naszej szkoły, siostrą Anny Zarzeką,  bliska jest pomoc potrzebującym. W pobliskim Pasierbcu od lat prowadzą Socjalizacyjną Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą dla dzieci i młodzieży. (więcej…)

Ogłoszenie

Dyrekcja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 przypomina, że wpłat za obiady należy dokonywać od 1 do 10 danego miesiąca. (Nie należy dokonywać wpłat przed 1 dniem danego miesiąca, za który wnoszona jest opłata).

Do uzyskania bloczków obiadowych konieczne jest pokazania dowodu wpłaty w sekretariacie, Należy okazać bloczek obiadowy osobie wydającej obiad!

Jeżeli Państwa dziecko jest nieobecne w szkole i nie zje zamówionego obiadu, należy zgłosić ten fakt do sekretariatu najpóźniej do godz. 8.00 danego dnia. Tylko wtedy możliwe jest odliczenie kwoty obiadu w następnym miesiącu.

Nasi górą na Mistrzostwach Rejonu

1 lutego 2018 r. w ZSP nr 4 w Limanowej odbyły się Mistrzostwa Rejonu w indywidualnym tenisie stołowym w ramach igrzysk dzieci klas IV-VI. W zawodach brało udział 48 dziewcząt i chłopców z 4 powiatów. Bardzo dobrze spisali się w nich uczniowie naszej szkoły, zajmując kolejno pierwsze, drugie oraz szóste miejsce.

(więcej…)

Wpłaty za obiady w lutym

KOMUNIKAT! Prosimy o zapoznanie się z regulaminem stołówki szkolnej. (http://www.zsp4.limanowa.pl/regulamin-stolowki-szkolnej/)

Wpłat za obiady można dokonać na rachunek bankowy BS Limanowa   12 88040000 0000 0022 0220 0004

Opłatę wnosi się z góry za cały miesiąc do 10 dnia miesiąca, za który opłata jest wnoszona. Od nieterminowych wpłat naliczane będą odsetki.

Nie należy dokonywać wpłat przed 1 dniem danego miesiąca, za który wnoszona jest opłata,

UWAGA!

  • Do uzyskania bloczków obiadowych konieczne jest pokazanie dowodu wpłaty w sekretariacie!
  • Konieczne jest okazanie bloczka osobie wydającej obiad!

(więcej…)

Dzień Babci i Dziadka

Dzień Babci i Dziadka to najpiękniejsze dni w roku. W tych dniach babcie i dziadkowie obdarzani są szczególnymi dowodami miłości.  (więcej…)

Konkurs kolęd i pastorałek

Parafia pw. Wszystkich Świętych w Łososinie Górnej oraz Stowarzyszenie Rodzin Katolickich przy parafii zorganizowali konkurs śpiewania kolęd i pastorałek, który odbył się w naszej szkole 27 stycznia 2018 r.  (więcej…)

Jasełka w wykonaniu dzieci romskich

Dzisiaj w szkole dzieci romskie przedstawiły swoim kolegom z klas 0-IV jasełka. Pokazały historię narodzin Jezusa, śpiewały kolędy i tańczyły. Przedstawienie przygotowały panie ze świetlicy romskiej na Koszarach pani Agnieszka Kapturkiewicz, pani Anna Ślusarczyk i Marta Giza. Pomocą służyła także asystentka romska pani Jolanta Kądziołka.

Dziękujemy! (więcej…)