Harmonogram pracy

  • Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno – wychowawczych 4 września 2017 r.
  • Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2017 r.
  • Ferie zimowe 12 – 25 lutego 2018 r.
  • Wiosenna przerwa świąteczna 29 marca – 3 kwietnia 2017 r.
  • Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum – termin ustali dyrektor CKE w późniejszym terminie
  • Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 22 czerwca 2018 r.
  • Ferie letnie 23 czerwca – 31 sierpnia 2018 r.