Próbna ewakuacja

21 września, w piątek, odbyła się w naszej szkole próbna ewakuacja, której głównym celem było zapoznanie uczniów i pracowników szkoły z praktycznym zastosowaniem procedur dotyczących zachowania się w przypadku wybuchu pożaru lub powstania innego zagrożenia dla życia i zdrowia. (więcej…)

Wolne miejsca w przedszkolu

Dyrekcja ZSP nr 4 w Limanowej informuje, że są wolne miejsca w przedszkolu dla 3-4 latków. Zapraszamy!

Remont Miejskiego Przedszkola nr 4 w Limanowej

W okresie wakacyjnym zostały przeprowadzone prace remontowo-porządkowe mające na celu podniesienie standardu przebywania dzieci w naszej placówce. Głównym przedsięwzięciem był pilny remont Miejskiego Przedszkola nr 4 w Limanowej. Gruntownie odnowione zostały sale lekcyjne, szatnia oraz korytarze. Zakupiono nowe meble, dywany i pomoce dydaktyczne.  (więcej…)

Darowizna Urzędu Miasta – oczyszczacze powietrza

W dniu 28.08.2018 r. Burmistrz Miasta Limanowa podpisał z Urzędem Marszałkowskim umowę darowizny w postaci oczyszczaczy powietrza dla miejskich placówek oświatowych. Powyższa akcja ma budować świadomość istnienia problemu zanieczyszczenia powietrza, podejmowania prób rozwiązania problemu na szczeblu samorządowym, ale także wśród mieszkańców, nauczycieli i wychowanków obdarowanych placówek.

Dziękujemy!